Kamu çalışanlarına yapılacak ek ödeme tarihleri belirli oldu

Kamuda ve belediye iştiraklerinde çalışan çalışanlara yapılacak tediye (para verme, ödeme) için Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran emekçilerin ek ödemeleri 4 Temmuz ve 16 Aralık’ta yapılacak.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Kuruluşlarda Çalışan Çalışanlara Ek Tediye Yapılması Hakkında Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan çalışanlara 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, başka yarısının da 16 Aralık 2022’de yapılmasına ait Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yasaya nazaran “sermayesinin yarısından fazlası Devlete ilişkin olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve öteki bilcümle kurum, banka, iştirak ve kuruluşlarında müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren yahut girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci unsurundaki tarife nazaran personel vasfında olan kimselere, fiyat sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları meblağında ek tediye” yapılıyor. Ayrıyeten tekrar bu yasaya nazaran “bu personellere mezkür unsurlar mucibince yapılan tediyelerden başka olarak her yıl için bir aylık istihkakları meblağını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı Kararı ile birebir nispette bir ek tediye daha” yapılabiliyor.

Yorum yapın